Caline AUGE

Sensible a l’art des de la infància i l’arquitecta de formació, Caline Augé va descobrir a l’escultura un camp que va enriquir el seu enfocament artístic i li va donar un nou impuls creatiu. La terra, el filferro i el guix són els materials més utilitzats amb què molt sovint expressa el tema de l’ésser humà: els gestos
(equilibri i desequilibri), les emocions, els dubtes, les divagacions. Tema favorit gràcies al qual voleu trobar-vos amb altres sensibilitats.

Sensibilisée à l’art depuis l’enfance et architecte de formation, Caline Augé a découvert dans la sculpture un domaine qui a enrichi sa démarche artistique et lui a donné un nouvel élan créatif. Terre, fil de métal et plâtre sont les matériaux les plus utilisés avec lesquels elle exprime bien souvent le thème de l’être humain: sa gestuelle (équilibre et déséquilibre), ses émotions, ses doutes, ses errances. Sujet de prédilection grâce auquel elle souhaite aller à la rencontre d’autres sensibilités.

Flamenco 01

Flamenco 01

Flamenco 02

Flamenco 02

Flamenco 03

Flamenco 03

direcció

Peset Aleixandre, 44
46110. Godella. València

horari

Dimecres a dissabte de 18 a 20 h.
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h.

contacte

963 638 291
cultura@godella.es