Camil·la Lloris

Cartografies. 2020

59’4 x 84’1 cm
Fotografia

Camil·la Lloris

direcció

Peset Aleixandre, 44
46110. Godella. València

horari

Dimecres a dissabte de 18 a 20 h.
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h.

contacte

963 638 291
cultura@godella.es