Encarna Monteagudo

Indrets I – II. 2022

2 peces.de 30 x 30 cm
Mixta sobre paper
karnamonte@yahoo.es

Encarna Monteagudo

direcció

Peset Aleixandre, 44
46110. Godella. València

horari

Dimecres a dissabte de 18 a 20 h.
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h.

contacte

963 638 291
cultura@godella.es