Fronteres

Inmaculada Chuliá.
Sèrie: La clivella de la societat: despullats d’identitat.

Oli sobre llenç
150 cm x 140 cm

El diari d’estos viatges sense destinació està marcat per les fronteres, que representen en moltes ocasions un parany mortal. Les fronteres, en el context de la migració i el desplaçament forçat a tot el món, són espais de deportació i a vegades de violència, i no lloc de trànsit. No són portes al futur, sinó que es converteixen en l’últim parany, l’últim obstacle.

Fronteres