MERCEDES PINTO ARMAS DE LA ROSA I CLÓS

Transferència sobre gres amb galba i pigments ceràmics.
25,5 x 19 cm

MERCEDES PINTO ARMAS DE LA ROSA I CLÓS (Espanya 1883 – Mèxic 1976)

Oradora i escriptora: narradora, poetessa, dramaturga i periodista

Dona polifacètica, implicada en activitats socials, culturals i polítiques; va ser avançada en les seues idees feministes. La major part de la seua obra literària es va desenvolupar en els diferents països d’Hispanoamèrica, on va residir des de 1924 fins a la seua mort en 1976. Entre la seua prolífica obra destaca la novel·la titulada Ell, que posteriorment va ser portada al cinema.

MERCEDES PINTO ARMAS DE LA ROSA I CLÓS

direcció

Peset Aleixandre, 44
46110. Godella. València

horari

Dimecres a dissabte de 18 a 20 h.
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h.

contacte

963 638 291
cultura@godella.es