Més de 100.000

Inmaculada Chuliá.
Sèrie: La clivella de la societat: despullats d’identitat.

Oli sobre llenç
150 cm x 140 cm

Mil, dos, tres mil, els números deixen de tindre sentit davant la tragèdia dels migrants que, desesperats per trobar seguretat i oportunitats, arrisquen les seues vides. Estes vides, marcades per la valentia i la determinació, que podem comptar per centenars de milers, són llançades cada any a la incertesa de les ones.

Més de 100.000