Naturalesa en rosa

Elena Sahuquillo.
Sèrie: Reflexos

Oli sobre llenç
58 cm x 50 cm

La línia de l’horitzó, ferm, és a penes un recurs que parteix en dos la pintura. L’espai tridimensional, desordenat i aliè a qualsevol convenció, cedeix la seua preeminència al color, que s’alça com el protagonista del llenç. El rosa que tot el domina, a penes és contestat pels rastres d’una naturalesa, en la qual l’aigua és tan sols un esbós.

Naturalesa en rosa